COMAPPI 2022

Op 8, 9 en 10 maart namen verschillende partners van het project Zéro-Ph(F)yto F en L(G) deel aan de 7e COMAPPI-conferentie in Lille. COMAPPI is een conferentie over alternatieve beschermingsmiddelen voor geïntegreerde productie en wordt georganiseerd door Végéphyl (https://www.vegephyl.fr/) en FREDON Hauts-de-France. Het is een niet te missen evenement voor alle actoren in geïntegreerde plaagbestrijding in Frankrijk maar ook in de buurlanden. Veel vertegenwoordigers van Franse en Europese onderzoeks- en technische ondersteuningsinstellingen zijn aanwezig op deze conferentie, die uitnodigt tot kennisuitwisseling en discussie.

Tijdens deze editie kwamen veel onderwerpen aan bod: van de Europese regelgevende aspecten van biocontrole tot geïntegreerde bescherming en agro-ecologie, inclusief het gebruik van besluitvormingstools, innovaties voor plaagbestrijding en wereldwijde benaderingen voor teeltsystemen en/of territoria.

 

De partners van het Zéro-Ph(F)yto F en L(G)-project maakten dan ook gebruik van deze geweldige kans om de vruchten van hun werk te presenteren. Twee posters werden aan conferentiedeelnemers tentoongesteld. De eerste werd door Thomas Denoirjean (Université Picardie Jules Verne – EDYSAN) de resultaten van zijn werk over het gebruik van essentiële knoflookolie als gedragsverstoorder van de roze appelluis en de perenbladvlo geïllustreerd. De tweede poster werd door Karine Leleu (FREDON Hauts-de-France) voorgesteld; hierbij werden elementen in de strijd tegen de appelluis via een globale en beredeneerde aanpak gepresenteerd.

Onze partner Ellen Dendauw (PCG) presenteerde de resultaten van experimenten in verband met de combinatieteelt van paprika met prei en rozemarijn als bestrijdingsmethode zonder te spuiten tegen de groene perzikluis, de belangrijkste plaag van paprika’s in beschutte teelt. Aansluitend op deze presentatie kon Ellen via een vraag-en-antwoordsessie met het aanwezige publiek in discussie gaan.

De volgende dag, 10 maart, stond in het teken van het bezoeken van de faciliteiten van onze partners INAGRO en PCG. Er was de mogelijkheid voor hen om hun activiteiten te presenteren en enkele van hun projecten te belichten, waaronder het Zéro-Ph(F)yto F en L(G)-project. De deelnemers konden een recent geplante proef bekijken: een combinatieteelt van sla met santoline, met als doel het repellerend effect van santoline tegen slaluis te evalueren.

Tijdens deze drie dagen lieten de talrijke uitwisselingsmomenten de projectpartners toe hun collega's van de verschillende instellingen te ontmoeten en met hen te discussiëren over de uitgewerkte thema's en om contacten te leggen voor mogelijke nieuwe samenwerkingen.

Deze conferentie maakte het daarom mogelijk om onze kennis over de thema's rond biocontrole, geïntegreerde plaagbestrijding en agro-ecologie te vergroten en te actualiseren en om ons werk en de behaalde resultaten in het kader van de Zéro-Ph(F)yto F en L(G) te delen.