Nieuws

 • Het project Zero-Fyto bij HortiFolies

  Het project Zero-Fyto was aanwezig op de HortiFolies beurs. Tussen het slotsymposium, de demonstraties en de verrijkende ontmoetingen met professionals en publiek zat het programma bomvol en waren de resultaten zeer positief. 

  Verder lezen

 • Slotsymposium van het project Zéro-Fyto

  Het Interreg Zero-Ph(F)yto F&L(G)-project loopt stilaan op zijn einde. Om dit verhaal mooi af te sluiten, nodigen wij u uit op de Horti-Folies beurs in Gembloux op 16, 17 en 18 september 2022. Partners profiteren van dit mooi evenement om het slotsymposium van het project te organiseren. Bij deze gelegenheid kunt u de resultaten van het project ontdekken en bespreken met de partners. 

  Verder lezen

 • Het gebruik van essentiële olie om plagen in fruitbomen te bestrijden

  Als onderdeel van het project hebben we de verspreiding van essentiële olie getest als methode om verschillende plagen van fruitbomen te bestrijden. Sommige planten hebben inderdaad geurende verbindingen die een afstotend effect op bepaalde insectenplagen hebben. Dit is met name het geval voor planten van de Alliaceae-familie, waaronder uien, prei en knoflook. De extractie van deze verbindingen in de vorm van essentiële olie maakt hun gebruik en hun verspreiding in de lucht op een geconcentreerde manier mogelijk.

  De reeks video's hieronder toont de onderzoeken waarin het gebruik van etherische olie-diffusers (of capsules) van knoflook werd getest om de boomgaard tegen bepaalde plagen zoals fytofage wantsen, de roze appelluis en de fruitmot te beschermen.
   

  Verder lezen

 • De fruitmot (Cydia pomonella) - Professionals

  De fruitmot (Cydia pomonella) is de belangrijkste plaag van appel- en perenboomgaarden. Het is aanwezig in alle productiegebieden, en veroorzaakt schade wat vaak leidt tot vruchtval en dus tot oogstverlies. Ook als het fruit niet valt, is het in ieder geval beschadigd en dus commercieel afgeschreven. De fruitmot is verantwoordelijk voor aanzienlijke vruchtverliezen tot 90% in onbeheersbare situaties. In het grensoverschrijdend stroomgebied zijn aanvalsniveaus tot 12% gedetecteerd in zeer gevoelige productiepercelen. Om nieuwe duurzame oplossingen te bieden voor het beheer van dit probleem, werden door FREDON Hauts-de-France en door CRA-W twee studies opgezet om de effectiviteit van alternatieve technieken te testen. 
   

  Verder lezen

 • De fruitmot (Cydia pomonella) - Amateurs

  De fruitmot (Cydia pomonella) is de belangrijkste plaag in boomgaarden. Veel voorkomend in het grensoverschrijdende gebied, de schade die het veroorzaakt ernstige schade aan de binnenkant van het fruit, waardoor de kwaliteit en dus het verbruik verandert. Chemische bestrijding is de meest gebruikte remedie tegen dit insect, hoewel er alternatieve oplossingen bestaan. Om nieuwe duurzame oplossingen te bieden voor het beheer van fruitmot, werd voorbereidend bibliografisch werk uitgevoerd door CRA-W en FREDON Hauts -de-France. Het heeft verschillende veelbelovende "zonder spuiten"apparaten geïdentificeerd voor de bestrijding van fruitmot. Het leidde uiteindelijk tot het opzetten, door de twee partners, van twee studies gericht op het testen van de effectiviteit van alternatieve technieken.

  Verder lezen

 • Appelzaagwesp (Hoplocampa testudinea) - professioneel

  De Europese appelzaagwesp, Hoplocampa testudinea Klug, is nu een belangrijke plaag in ons productiegebied, vooral in biologische boomgaarden. De identificatie van controlemethoden is daarom noodzakelijk geworden om deze plaag duurzaam te beheersen, met name in boomgaarden die worden beheerd zonder gewasbeschermingsmiddelen. Een bibliografisch werk uitgevoerd door CRA-W en FREDON Hauts-de-France met het onderzoeksdoel van veelbelovende "non-spray" apparaten in de strijd tegen appelzaagwesp heeft geleid tot de implementatie van twee studies gericht op het testen van de effectiviteit van alternatieve technieken in Frankrijk en Wallonië. Dit werk was ook gebaseerd op werk dat werd uitgevoerd in het kader van het TransBioFruitproject.

  Verder lezen

 • Aardvlooien in koolgewassen (Phyllotreta sp.)

  Aardvlooien zijn kleine kevers die schade kunnen veroorzaken aan de bladeren en vruchten van verschillende gewassen. Ze hebben sterk verdikte en gespierde achterpoten waardoor ze grote sprongen kunnen maken en ze kunnen ook vliegen. Soorten van het geslacht Phyllotreta veroorzaken schade aan planten uit de kruisbloemige familie (kolen, koolzaad, raap…). In Vlaanderen komen er drie soorten voor die koolplanten aanvallen: de blauwe koolaardvlo (Phyllotreta cruciferae), de kleine gestreepte aardvlo (Phyllotreta undulata) en de grote gestreepte aardvlo (Phyllotreta nemorum). De laatste jaren lijkt de plaagdruk van aardvlooien toe te nemen. 
   

  Verder lezen

 • De perengalmug (Contarinia pyrivora)

  De perengalmug, Contarinia pyrivora, is een formidabele plaag van de perenboom. Van zijn status als secundaire plaag in het begin van de jaren 1990 tot de jaren 2000, heeft het zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een grote zorg voor perentelers in de noordelijke helft van Frankrijk en België. Relatief verwaarloosbare schade 10 jaar geleden lijden sommige percelen nu verliezen tot 70 tot 80% van hun productie op zogenaamde "gevoelige" rassen. Wat de productiewijze ook is, de bestaande oplossingen (door volwassenen te besprenkelen) om tegen deze galmug te vechten, hebben allemaal hun onzekere effectiviteit aangetoond, in wezen gekoppeld aan de moeilijkheid om hun doelwit te bereiken.

  Om dit probleem aan te pakken, werd vanaf 2019 een studie opgezet door CRA-W en FREDON Hauts-de-France, om de effectiviteit van verschillende duurzamere bestrijdingstechnieken tegen deze plaag te testen. Dit resulteerde in een eerste fase in de synthese van kennis en ervaring over het onderwerp, met als doel de ontwikkeling van veelbelovende "no-spray"-toestellen in de strijd tegen perengalmuggen. 

  Verder lezen

Site en mode préproduction