Pesticidenvrij telen
Project ZERO-PH(F)YTO F&L (G) met de steun van Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Onderzoek en demo van alternatieve methoden om groenten en fruit te telen zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

ONTDEK HET PROJECT

EEN SAMENWERKING tussen FRANse, waalse en vlaamse partners OM zero-fyto PRAKTIJKEN TE Valideren

Zero-residu en het nulgebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn actuele thema's. In de fruit- en groenteteelt groeit de overtuiging dat we meer in die richting moeten evolueren. De kennis over gewasbeschermingsmethoden zonder het gebruik van pesticiden in de teelt van groenten en fruit is echter zeer versnipperd en nog weinig gevalideerd op praktijkschaal. Het doel van dit grensoverschrijdend project is kennis samen te brengen, te valideren en te verspreiden naar een brede doelgroep, van landbouwers tot amateurtuiniers.

De geteste zero-fyto strategieën zijn gebaseerd op volgende drie hefbomen :

Aangepaste teelttechniek of teeltsysteem (intercropping, bevorderen van agro-biodiversiteit op het bedrijf, ruimere vruchtwisseling, …)

Betere kennis van de plagen

Fysieke beschermingsmethoden (massavangsten, netten...)

ALLE INPUT IS WELKOM

Het projectteam doet een oproep aan alle amateurtuiniers en telers om jullie ervaringen met ons te delen. Gebruik je al bepaalde zero-fyto `tricks´ waarvan je ervaart dat ze bladluizen, koolvlieg, rupsen of aardvlooien goed onder controle houden ? Heb je creatieve ideeën of kennis vanuit je omgeving die je met ons wilt delen ? Of ben je simpelweg geïnteresseerd in het projectverloop en wil je hiervan op de hoogte blijven ? 

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

ALLE INPUT IS WELKOM

Tot slot doen we graag een oproep aan alle telers: Gebruik je al bepaalde zero-fyto ‘tricks’ waarvan je ervaart dat ze bladluis, koolvlieg, vlinders/motten of aardvlooien goed onder controle houden? Of heb je creatieve ideeën of kennis vanuit het verleden, uit uw omgeving of uit andere bronnen die je met ons wilt delen? Of ben je simpelweg geïnteresseerd in het projectverloop en wil je hiervan op de hoogte blijven?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

EEn participatieve aanpak

De verschillende actoren zullen zich inzetten voor een participatieve aanpak waarbij vaardigheden, knowhow en grensoverschrijdende instrumenten worden gecombineerd binnen praktijknetwerken en onderzoeksgroepen actief in de groente- en fruitteelt. Op die manier wil het project zero-fyto technieken in de praktijk verkennen, evalueren en synthetiseren.

Meer weten

Een INTERNATIONALE SAMENWERKING in HET KADER VAN INTERREG

Het INTERREG-project "ZERO-PH (F) YTO F&L (G)" werd gelanceerd op 1 april 2019. Het brengt Vlaamse, Waalse en Franse partners samen om gewasbeschermingsstrategieën zonder gebruik van fytoproducten in de praktijk te valideren en demonstreren.

Dit INTERREG V-project wordt gecoördineerd door het CRA-W en uitgevoerd in samenwerking met FREDON Hauts-de-France, Inagro, PCG, Bio en Hauts-de-France en de Universiteit van Picardie Jules Verne.

Partners

Medefinanciers