De perengalmug vangen

Bekijk hier een reeks korte video's over het plaatsen van vallen om populaties perengalmug te beheersen of te controleren.

Al deze methoden werden in het kader van het project getest door CRA-W en FREDON Hauts-de-France.

Gele vangstroken en gele Rebell® vallen om de perengalmug te vangen

De video toont de volledige proefopstelling die tijdens de studie werd gebruikt, met inbegrip van de opstelling van de Rebell®-vallen en de kleefstrook in de boomgaard. Het doel van de proef was om deze twee vangmethoden te evalueren in termen van het vangen van perengalmuggen. Dit kadert in een proef ter beheersing van de perengalmug (Contarinia pyrivora Riley) door massavangsten met kleurvallen in een perenboomgaard, 2021).
Dit onderzoek is in de regio Noord-Frankrijk opgezet door FREDON Hauts-de-France en in Wallonië door het CRA-W.

Onderstaande video's tonen de installatietechniek van deze vallen in meer detail. Voor elke methode ziet u ook hoe de partners hebben gewerkt om de effectiviteit van deze technieken te testen en te evalueren.

Het plaatsen van een gele vangstroken in de boomgaard tegen de perengalmug

Dit video toont de verschillende stappen voor het plaatsen van een gele vangstroken in de boomgaard om de perengalmug te beheersen.

Het verzamelen van een gele vangstrook bij een perenboom: de techniek in beeld

De video toont het verzamelen van monsters op een gele vangstrook die wordt gebruikt als een continue chromatische vangst tegen de perengalmug. De verzamelde monsters worden vervolgens in het laboratorium bestudeerd om het aantal gevangen perengalmuggen te tellen of om onderscheid te maken tussen mannetjes en vrouwtjes.

Het plaatsen van een Rebell® amarillo (gele) vallen in de boomgaard tegen perengalmuggen

Dit video toont de verschillende stappen voor het plaatsen van een gele Rebell® Amarillo (gele) val in de boomgaard om de perengalmug te beheersen.

Het verzamelen van een gele Rebell® val bij een perenboom: de techniek in beeld

De video toont het verzamelen van de gele Rebell®-vallen om in het laboratorium het aantal gevangen perengalmuggen of de geslachtsverhouding per type val te bestuderen (Rebell®-val vs. vangstroken). 

Hoe je de perengalmug monitort met een gele watervangbak in een boomgaard

Dit video toont de monitoring van de vluchten van de perengalmug met watervangbakken.

Verschillende vangmethoden om de perengalmug te beheersen

Dit laatste video behandelt de verschillende hierboven beschreven methoden volledig.