Intercropping: kansen en beperkingen in de groenteteelt

Intercropping kan een methode zijn om plagen te helpen beheersen in de groenteteelt.

De tussenteelt kan de dichtheid van bepaalde plagen in het gewas verminderen en zo de aantasting beperken zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Inagro, het PCG en het CRA-W (Gembloux) legden enkele proeven aan in bioteelten van kool, sla en paprika om na te gaan of deze methode een mogelijk alternatief kan zijn voor de inzet van biopesticiden of het afdekken van de teelten tegen bepaalde plagen. De geteste 'tussengewassen' zijn gekozen in functie van rupsen en bladluizen als doelplagen. De onderzoekers vertellen in de video hoe een tussenteelt effect kan hebben op de plaagontwikkeling in het gewas en wat hun bevindingen waren in de veldproeven. In de laatste drie minuten komt ook een teler met ervaring aan het woord.

Om verder te gaan

Hieronder vindt u de referenties van interessante documenten als u dit thema wilt verdiepen:

Wetenschappelijke artikels :

  • Balmer, Oliver, et al. “Noncrop Flowering Plants Restore Top-down Herbivore Control in Agricultural Fields.” Ecology and Evolution, vol. 3, no. 8, 2013, pp. 2634–46, https://doi.org/10.1002/ece3.658
  • Laznik, Ž., Bohinc, T., Vidrih, M., & Trdan, S. (2012). Testing the suitability of three herbs as intercrops against the Allium leaf miner (Phytomyza gymnostoma Loew, Diptera, Agromyzidae) in onion production. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10, 751–755.