Studie van het voedingsgedrag van bladluizen door middel van elektropenetrografie

Onze partners van de EDYSAN-eenheid van de Jules Vernes Universiteit van Amiens hebben dez verklarende video gemaakt van een bepaalde techniek die het mogelijk maakt om het voedingsgedrag van bladluizen te bestuderen, de elektropenetrografie.

Achter deze ietwat barbaarse naam gaat een geavanceerde onderzoeksmethode schuil om het gedrag van insecten en de factoren die dit gedrag beïnvloeden beter te begrijpen. 

Als onderdeel van het Zero-Fyto F&G-project hebben EDYSAN-medewerkers specifiek onderzoek gedaan naar bladluizen en hun voedingsgedrag bij blootstelling aan de aanwezigheid van alliumgeuren. Insecten kunnen inderdaad worden aangtrokken of afgesloten door bepaalde geuren die door planten worden afgegeven. Dit betekent dat deze geuren kunnen worden gebruikt om insectenplagen af te weren of te verstoren en zo de schade die ze aan gewassen kunnen toebrengen, te verminderen. Het identificeren van deze geuren en de planten die ze iutstoten, is een belangrijk aandachtspunt bij het zoeken naar alternatieve methoden voor pesticiden. Door bijvoorbeeld insectenplangen af te weren en tegelijkertijd hulpinsecten aan te trekken met behulp van plantenassociaties of de verspreiding van geuren vie essentiële oliën, zouden talrijke bespuitingen in gewassen worden vermeden. 

 

Het doel van het hier uitgevoerde onderzoek was dan ook om in laboratoriumomstandigheden te zien of de verspreiding van preigeur verstoringen veroorzaakt in het voedingsgedrag van bladluizen. De agronomische toepassing is bijvoorbeeld het telen van prei of uien op dezelfde percelen als een gewas dat vatbaar is voor een of meer bladluissoorten. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn om essentiële oliën van deze alliums direct op het perceel te verspreiden. 

De verschillende projectpartners hebben ook met deze alternatieven geëxperimenteerd in veldomstandigheden op verschillende gewassen (zie de pagina's "Fruit" en "Groenten" op deze website). 

 

Projet Zéro-Phyto - Etude du comportement alimentaire des pucerons par Electropénétrographie