Tn video zerofyto intercropping

Nieuwe video over intercropping

In onze laatste projectjaar 2022 lanceren we een videoreeks waarin we onze verworven kennis en ervaring uit de voorbije drie jaar delen. Hiermee willen we het hoofddoel van ons project waarmaken: telers, onderzoekers en adviseurs informeren en inspireren over zero-fyto methoden om plagen in de groente- en fruitteelt te beheersen. In de video’s brengen we een aantal van onze veldproeven in beeld waarin verschillende technieken zijn uitgetest. In hoofdzaak trachten we een overzicht te geven van de potenties en praktische implicaties van deze technieken. Naast de betrokken onderzoekers komen ook telers aan het woord die ervaring hebben met dergelijke Zero-Fyto-methoden en deze toepassen op hun bedrijf.

De komende periode zullen drie video's verschijnen, telkens over een bepaalde zero-fyto techniek. Bekijk hier de eerste video uit de reeks: Intercropping.

Intercropping

De term 'intercropping' is overgenomen uit het Engels en kunnen we vertalen als 'combinatieteelt'. Het omvat verschillende teeltcombinaties waarbij men een tweede gewas tussenin het hoofdgewas teelt op hetzelfde perceel. Het tweede gewas noemen we verder de ‘tussenteelt’. We onderscheiden verschillende types naargelang de schikking van de twee gewassen:

  • mengteelt,
  • rij-intercropping,
  • strokenteelt of
  • onderzaai/groei van het tweede gewas.

De tussenteelt  kan de dichtheid van bepaalde plagen in het gewas verminderen en zo de aantasting beperken zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Inagro, het PCG en het CRA-W (Gembloux) legden enkele proeven aan in bioteelten van kool, sla en paprika om na te gaan of deze methode een mogelijk alternatief kan zijn voor de inzet van biopesticiden of het afdekken van de teelten tegen bepaalde plagen. De geteste 'tussengewassen' zijn gekozen in functie van rupsen en bladluizen als doelplagen.

Veldonderzoek toont kansen en beperkingen in de groenteteelt

De onderzoekers vertellen in de video hoe een tussenteelt effect kan hebben op de plaagontwikkeling in het gewas. Heel wat studies bewezen dit al, maar welk effect mag je verwachten in de praktijk? Zo is gekend dat bepaalde aromatische planten afwerend werken op bladluizen. Om deze geurinvloeden beter te begrijpen, bestudeert het labo van de Universiteit van Picardië Jules Verne, mede partner in het project, het gedrag van bladluizen in aanwezigheid van onder andere Allium-planten. De interessante effecten die zij vinden, testen we dan verder uit in het veld.

In onze veldproeven konden we onder meer bevestigen dat prei als tussenteelt in kropsla bladluizen afweert. In paprika vonden we helaas geen duidelijk effect van een tussenteelt prei of rozemarijn op bladluis. In de proeven evalueren we niet alleen de effecten op plaaginsecten, maar ook de praktische realiseerbaarheid van een tussenteelt. In de video tonen we enkele moeilijkheden die we zelf hebben ervaren en waar je dus kan tegen aanlopen bij intercropping.

Zero-Fyto F&G - Video 1. Intercropping

Hoe de slaagkans op je tussenteelt verhogen?

Vanuit onze beperkte ervaringen in het project, kunnen we enkele tips geven om de kans op een geslaagde intercropping te verhogen:

  • Zaai je tussenteelt, bv. klaver, niet tegelijkertijd met de hoofdteelt. Is je doelplaag al in het begin van de teelt actief, dan zal de onderzaai geen of weinig effect hebben. 
  • Plant bij voorkeur je tussenteelt in plaats van te zaaien, zeker als je er nog een opbrengst van beoogt.
  • Zorg voor extra bemesting of beregening bij slechte groeiomstandigheden.
  • Om mechanisatie mogelijk te maken, is strokenteelt een goede oplossing.

Al doende leert men

Mattias is biodynamische teler en deelt graag zijn ervaring met intercropping op zijn bedrijf. Basilicum, Tagetes, goudsbloem en dille zijn geurplanten die hem helpen bladluizen te beheersen in de paprika en aubergine die in zijn tunnels geteeld worden. Hij heeft ook geleerd dat bepaalde combinaties niet werken. Basilicum en tomaat bijvoorbeeld lukt niet goed, omdat de planten teveel verschillen in vochtbehoefte, waardoor de watergift moeilijk is. Niet alleen de afwerende geur bepaalt dus of een plant geschikt is als tussenteelt. Ook andere planteigenschappen kunnen belangrijk zijn bij de combinatie van twee gewassen. Tagetes vriest af in de winter en kan je daarom goed combineren met winterkool. Tenslotte is ook de diversiteit op zich een sleutelfactor: "Geen al te grote oppervlakten van eenzelfde soort", getuigt Mattias.

Ken jij ook teeltcombinaties die plagen helpen beheersen?

Gebruik jij Zero-Fyto-methoden om bepaalde plagen in jouw teelten onder controle houden? Of heb je creatieve ideeën of kennis hieromtrent die je met ons wil delen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Contact

 

intercropping video groenteteelt