Blog

 • COMAPPI 2022

  • Op 18/03/2022

  Op 8, 9 en 10 maart namen verschillende partners van het project Zéro-Ph(F)yto F en L(G) deel aan de 7e COMAPPI-conferentie in Lille. COMAPPI is een conferentie over alternatieve beschermingsmiddelen voor geïntegreerde productie en wordt georganiseerd door Végéphyl (https://www.vegephyl.fr/) en FREDON Hauts-de-France. Het is een niet te missen evenement voor alle actoren in geïntegreerde plaagbestrijding in Frankrijk maar ook in de buurlanden. Veel vertegenwoordigers van Franse en Europese onderzoeks- en technische ondersteuningsinstellingen zijn aanwezig op deze conferentie, die uitnodigt tot kennisuitwisseling en discussie.

  Tijdens deze editie kwamen veel onderwerpen aan bod: van de Europese regelgevende aspecten van biocontrole tot geïntegreerde bescherming en agro-ecologie, inclusief het gebruik van besluitvormingstools, innovaties voor plaagbestrijding en wereldwijde benaderingen voor teeltsystemen en/of territoria.

  Verder lezen

 • Nieuwe video over intercropping

  • Op 04/03/2022

  In onze laatste projectjaar 2022 lanceren we een videoreeks waarin we onze verworven kennis en ervaring uit de voorbije drie jaar delen. Hiermee willen we het hoofddoel van ons project waarmaken: telers, onderzoekers en adviseurs informeren en inspireren over zero-fyto methoden om plagen in de groente- en fruitteelt te beheersen. In de video’s brengen we een aantal van onze veldproeven in beeld waarin verschillende technieken zijn uitgetest. In hoofdzaak trachten we een overzicht te geven van de potenties en praktische implicaties van deze technieken. Naast de betrokken onderzoekers komen ook telers aan het woord die ervaring hebben met dergelijke Zero-Fyto-methoden en deze toepassen op hun bedrijf.

  De komende periode zullen drie video's verschijnen, telkens over een bepaalde zero-fyto techniek. Bekijk hier de eerste video uit de reeks: Intercropping.

  Verder lezen

 • De appelzaagwesp te vangen

  Bekijk hier is een reeks korte video's over het plaatsen van vangsten om populaties perengalmug te beheersen of te controleren.

  Al deze methoden werden in het kader van het project door CRA-W en FREDON Hauts-de-France getest.

  Verder lezen

 • De perengalmug te vangen

  Bekijk hier is een reeks korte video's over het plaatsen van vangsten om populaties perengalmug te beheersen of te controleren.

  Al deze methoden werden in het kader van het project door CRA-W en FREDON Hauts-de-France getest.

  Verder lezen

 • Intercropping: kansen en beperkingen in de groenteteelt

  Intercropping kan een methode zijn om plagen te helpen beheersen in de groenteteelt.

  Verder lezen

 • De fruitmot in appelboomgaarden

  Vind hier de resultaten van onze experimenten om de fruitmot te beheersen en een tutorial om een ​​van deze methoden gemakkelijk thuis te implementeren.

  Verder lezen

 • Terugkijken op de Terr'Eau Bio beurs

  • Op 15/10/2021

  Biologische groenteteelt en fruitteelt zonder fyto  - Welke perspectieven ?

  Op 1 juli 2021 hebben de partners van het INTERREG-project "Zéro-Ph(f)yto F&L(G)" in Brie, in het idyllische kader van de vakbeurs "Terr'Eau Bio" , georganiseerd door "Bio en Hauts-de-France" (Groupement Régional d'Agriculture Biologique), de doelstellingen van het project aan de pers en het publiek gepresenteerd, evenals de eerste experimenten met tuinbouwgewassen en fruitgewassen en de verkregen resultaten.

  Eerst stelde Marc Lateur (CRA-W), projectcoördinator, de partners voor en introduceerde hij het project, de context en de doelstellingen.

  Vervolgens namen Ludovic Tournant (FREDON Hauts-de-France), Laurent Jamar (CRA-W) en Femke Temmerman (INAGRO) het woord om de resultaten voor te stellen van de experimenten die in het kader van het project zijn uitgevoerd tegen perengalmug, koolvlieg en vlooienkevers. Andere bestudeerde methoden en onderzoeksperspectieven werden eveneens kort vermeld. De presentatie eindigde met een oproep tot deelname van beroep en amateurtuiniers, die werden uitgenodigd hun "tips en tricks" te delen, alvorens plaats te maken voor een uitwisseling van ervaringen en vragen met het publiek.

  De grote belangstelling van het publiek voor het project leidde tot een discussie over het concept "zonder fytosanitaire behandelingen" zelf, de vooruitzichten maar ook de beperkingen en de ondervonden moeilijkheden. Deze aanpak zonder bespuitingen moet namelijk deel uitmaken van een globale en complexe aanpak van het gewasbeheer als tuinbouw-ecosysteem; bestaande of in ontwikkeling zijnde technieken alleen volstaan niet om de betrokken plagen volledig te beheersen.

  Het gesprek ging verder over de duurzaamheidsaspecten van sommige van de gebruikte technieken, zoals de vangst met vallen of de bescherming met netten. Deze methoden vereisen immers vaak investeringen in plastic of petrochemische materialen. De vragen van recyclage en "biosourcing" zijn dus legitiem in een meer natuurvriendelijke aanpak. 

  De gespreksonderwerpen rond “zero-fyto” zijn enorm en konden niet allemaal op deze bijeenkomst werden besproken, maar wij zien u graag op onze volgende evenementen waar u uw ervaringen, ideeën of meningen met ons kunt delen. In de tussentijd nodigen wij u uit regelmatig onze website te bezoeken, waar u onze vorderingen en nieuwtjes kunt volgen. Wij nodigen u ook uit om uw tips over de bestrijding van ongedierte met ons te delen op de volgende link: Contact

   

  Verder lezen

 • SOCODIP tentoonstelling "van water tot wortel"

  • Op 28/09/2021

  FREDON Hauts-de-France nam deel aan de SOCODIP-tentoonstelling "Van water tot de wortels - Biodiversiteit en duurzame ontwikkeling" die op 23 september 2021 in Hazebrouck werd gehouden. Bij deze gelegenheid konden bijna 500 bezoekers deelnemen aan verschillende workshops en rondetafelgesprekken, demonstraties bijwonen en tal van stands bezoeken. Tijdens deze show kon FREDON Hauts-de-France namens alle projectpartners de voortgang van het "ZERO-Ph.FYTO-F & L.G"-programma delen.