bladluizen

  • Intercropping van sla en prei of sla afdekken tegen bladluis is niet zonder risico's

    Allium planten hebben een invloed op het gedrag van bladluizen. Labo-onderzoek door de projectpartner Edysan van de Universiteit van Picardie Jules Verne toonde dit aan. Inagro en CRA-W zetten met veldproeven een stap verder richting praktijktoepassing. In één proef ontwikkelden zich in een intercropping van sla en prei minder bladluizen vergeleken met een monocrop slateelt. Helaas groeide de sla minder goed in deze intercropping door de concurrentie om voedsel en water. De slaplanten afdekken met fijn insectengaas kon de invlieg van bladluizen beperken, maar werkte bij toenemende druk de plaag juist in de hand. 

    Verder lezen

  • Intercropping als oplossing tegen bladluis in sla nog niet bewezen

    Santoline en Alyssum zijn planten die in bloei effecten tonen op bladluizen en hun natuurlijke vijanden. In twee veldproeven is getest of ze in een intercroppingstrategie in de teelt van sla mogelijkheden bieden als controletechniek tegen bladluizen. De resultaten gaven geen duidelijk antwoord maar tonen wel aan dat een snelle interventie van natuurlijke vijanden de sleutel blijft tot een zero-fyto-oplossing.

    Verder lezen