Posts by alexis-interreg

 • Groene perzikluis (Myzus percisae)

  De groene perzikluis (Myzus persicae) is een belangrijke schadeverwekker in de land -en tuinbouw. In beschutte teelten is ze vooral een probleem in de paprika- en slateelt. Ze komt voor over de hele wereld en veroorzaakt niet alleen gewasschade door het aanzuigen van voedingsstoffen (en het inbrengen van toxines), maar draagt ook virussen over en vervuilt het gewas. De groene perzikluis scheidt de overmaat aan suikers die ze binnenkrijgt onverteerd uit. Dit wordt honingdauw genoemd. Deze stof daalt neer  op de bladeren en vruchten, waardoor deze kleverig worden. Bovendien kunnen roetdauwschimmels (Cladosporium spp.) beginnen groeien op de honingdauw waardoor de honingdauw zwart wordt en de bladeren en vruchten nog meer vervuilen Bij paprika zorgt dit ten eerste voor extra kosten voor het reinigen van de vruchten voor verkoop.  Ten tweede  kan dit zorgen voor een verminderde fotosynthese en dus een verminderde productie en versnelde veroudering. Indien groeipunten en nog onvolgroeide vruchten aangetast worden, kan dit ook leiden tot misvormingen. Als virusvector is de groene perzikluis nog het meest gevreesd. Deze schadeverwekker kan dus op verschillende manieren de productie van tuinbouwgewassen negatief beïnvloeden.

  Verder lezen

 • Het project Zero-Fyto bij HortiFolies

  Het project Zero-Fyto was aanwezig op de HortiFolies beurs. Tussen het slotsymposium, de demonstraties en de verrijkende ontmoetingen met professionals en publiek zat het programma bomvol en waren de resultaten zeer positief. 

  Verder lezen

 • Studie van het voedingsgedrag van bladluizen door middel van elektropenetrografie

  Onze partners van de EDYSAN-eenheid van de Jules Vernes Universiteit van Amiens hebben dez verklarende video gemaakt van een bepaalde techniek die het mogelijk maakt om het voedingsgedrag van bladluizen te bestuderen, de elektropenetrografie.

  Verder lezen

 • Slotsymposium van het project Zéro-Fyto

  Het Interreg Zero-Ph(F)yto F&L(G)-project loopt stilaan op zijn einde. Om dit verhaal mooi af te sluiten, nodigen wij u uit op de Horti-Folies beurs in Gembloux op 16, 17 en 18 september 2022. Partners profiteren van dit mooi evenement om het slotsymposium van het project te organiseren. Bij deze gelegenheid kunt u de resultaten van het project ontdekken en bespreken met de partners. 

  Verder lezen

 • COMAPPI 2022

  Op 8, 9 en 10 maart namen verschillende partners van het project Zéro-Ph(F)yto F en L(G) deel aan de 7e COMAPPI-conferentie in Lille. COMAPPI is een conferentie over alternatieve beschermingsmiddelen voor geïntegreerde productie en wordt georganiseerd door Végéphyl (https://www.vegephyl.fr/) en FREDON Hauts-de-France. Het is een niet te missen evenement voor alle actoren in geïntegreerde plaagbestrijding in Frankrijk maar ook in de buurlanden. Veel vertegenwoordigers van Franse en Europese onderzoeks- en technische ondersteuningsinstellingen zijn aanwezig op deze conferentie, die uitnodigt tot kennisuitwisseling en discussie.

  Tijdens deze editie kwamen veel onderwerpen aan bod: van de Europese regelgevende aspecten van biocontrole tot geïntegreerde bescherming en agro-ecologie, inclusief het gebruik van besluitvormingstools, innovaties voor plaagbestrijding en wereldwijde benaderingen voor teeltsystemen en/of territoria.

  Verder lezen

 • De appelzaagwesp vangen

  Bekijk hier een reeks korte video's over het plaatsen vanvallen om populaties appelzaagwesp te beheersen.

  Al deze methoden werden in het kader van het project getest door CRA-W en FREDON Hauts-de-France.

  Verder lezen

 • De perengalmug vangen

  Bekijk hier een reeks korte video's over het plaatsen van vallen om populaties perengalmug te beheersen of te controleren.

  Al deze methoden werden in het kader van het project getest door CRA-W en FREDON Hauts-de-France.

  Verder lezen

 • Intercropping: kansen en beperkingen in de groenteteelt

  Intercropping kan een methode zijn om plagen te helpen beheersen in de groenteteelt.

  Verder lezen

 • De fruitmot vangen

  Lees hier de resultaten van onze experimenten om de fruitmot te beheersen en een tutorial om één ​​van deze methoden zelf te kunnen toepassen.

  Verder lezen

 • Terugblik op de Terr'Eau Bio beurs

  Biologische groenteteelt en fruitteelt zonder fyto  - Welke perspectieven ?

  Op 1 juli 2021 hebben de partners van het INTERREG-project "Zéro-Ph(f)yto F&L(G)" in Brie, in het idyllische kader van de vakbeurs "Terr'Eau Bio" , georganiseerd door "Bio en Hauts-de-France" (Groupement Régional d'Agriculture Biologique), de doelstellingen van het project aan de pers en het publiek gepresenteerd, evenals de eerste experimenten met tuinbouwgewassen en fruitgewassen en de verkregen resultaten.

  Eerst stelde Marc Lateur (CRA-W), projectcoördinator, de partners voor en introduceerde hij het project, de context en de doelstellingen.

  Vervolgens namen Ludovic Tournant (FREDON Hauts-de-France), Laurent Jamar (CRA-W) en Femke Temmerman (INAGRO) het woord om de resultaten voor te stellen van de experimenten die in het kader van het project zijn uitgevoerd tegen perengalmug, koolvlieg en vlooienkevers. Andere bestudeerde methoden en onderzoeksperspectieven werden eveneens kort vermeld. De presentatie eindigde met een oproep tot deelname van beroep en amateurtuiniers, die werden uitgenodigd hun "tips en tricks" te delen, alvorens plaats te maken voor een uitwisseling van ervaringen en vragen met het publiek.

  De grote belangstelling van het publiek voor het project leidde tot een discussie over het concept "zonder fytosanitaire behandelingen" zelf, de vooruitzichten maar ook de beperkingen en de ondervonden moeilijkheden. Deze aanpak zonder bespuitingen moet namelijk deel uitmaken van een globale en complexe aanpak van het gewasbeheer als tuinbouw-ecosysteem; bestaande of in ontwikkeling zijnde technieken alleen volstaan niet om de betrokken plagen volledig te beheersen.

  Het gesprek ging verder over de duurzaamheidsaspecten van sommige van de gebruikte technieken, zoals de vangst met vallen of de bescherming met netten. Deze methoden vereisen immers vaak investeringen in plastic of petrochemische materialen. De vragen van recyclage en "biosourcing" zijn dus legitiem in een meer natuurvriendelijke aanpak. 

  De gespreksonderwerpen rond “zero-fyto” zijn enorm en konden niet allemaal op deze bijeenkomst werden besproken, maar wij zien u graag op onze volgende evenementen waar u uw ervaringen, ideeën of meningen met ons kunt delen. In de tussentijd nodigen wij u uit regelmatig onze website te bezoeken, waar u onze vorderingen en nieuwtjes kunt volgen. Wij nodigen u ook uit om uw tips over de bestrijding van ongedierte met ons te delen op de volgende link: Contact

   

  Verder lezen

Site en mode préproduction